Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

TILM3525, Tilastotiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kurssi ei ala Turun kesäyliopistossa tänä syksynä, joten kurssi on peruttu. Opintojakso on pakollinen metodikurssi VTK-tutkinnon suorittamiseksi valtio-opissa. Se sopii ko. tutkintoon tähtääville ja kaikille kiinnostuneille.

Sisältö

- tilastotieteen luonne ja peruskäsitteitä - kuvaileva tilastotiede: havaintoaineiston järjestäminen ja esittäminen, sijainnin ja hajonnan ym. tunnuslukuja; moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen ja riippuvuuden tarkastelu - todennäköisyys: peruskäsitteitä, todennäköisyysjakaumat ja yksinkertainen otos - tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin - tutustuminen joihinkin tilastollisiin malleihin: yksisuuntainen varianssi-analyysi, regressioanalyysi, log-lineaarinen malli.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suunnittelun lähtökohta on tilastotieteen käyttö vertailevassa tutkimuksessa, kokeelliseen asetelmaan tutustutaan hyvin lyhyesti. Tavoitteena on perehdyttää kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja tilastolliseen raportointiin.

Opintosuoritukset

36 t luentoja, 18 t mikroharjoituksia, kotitehtäviä, tentti ja osallistuminen opetukseen. Ohjatusti suoritettavien tehtävien lisäksi kukin opiskelija tekee itsenäisesti kotitehtäviä. Tehtävät arvostellaan ja niitä tarkastellaan palautetilaisuuksissa. Opintojakson tentissä on käsitteiden tuntemistehtävä ja tietokonetulosteiden tarkastelutehtäviä.

Opetus

Luennot: keskiviikkoisin 7.10.-2.12.2020 klo 17.00-20.00 Harjoitukset: torstaisin 8.10.-3.12.2020 klo 18.00-19.30

Kirjallisuus

Kurssimoniste Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen: Kuvailu, mallit ja päättely

Opettaja

lehtori Jouko Katajisto

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 300.00 €)

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.