Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PES0b Espanjan alkeiskurssi II 4 op

KPES0002, Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori, Ei tiedekuntaa

Kurssi on jatkokurssi kurssille PES0a Espanjan alkeiskurssi I

Sisältö

Opintojaksolla opitaan lisää peruskieliopin rakenteita ja yleiskielen sanastoa sekä harjoitellaan kuullun kielen ymmärtämistä ja puheen tuottamista. Kurssilla tutustutaan myös espanjankieliseen maailmaan sekä sen kulttuuriin ja elämään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää helppoa puhuttua kieltä ja pystyy selviytymään arkielämän helpohkoista viestintätilanteista kirjallisesti ja suullisesti. Taso A1.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen (80 % läsnäolovelvollisuus) ja kirjallinen tentti (sähköinen). Ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä. Kurssin puolivälissä on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen välikoe.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, itsenäinen työskentely 60 t (4 viikkotuntia). **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KPES0002/4540), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä (Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A). **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Buenas Migas 2, 2. painos tai uudempi, Otava. Kurki, Katriina: Lindgren Olli-Pekka et al. (2015) 9789511282716

Opettaja

Olli-Pekka Lindgren

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla on oltava suoritettuna opintojakso PES0a Espanjan alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot.