Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op

KPES1002, Espanjan kieli ja liikeviestintä, Pori, Ei tiedekuntaa

Kurssi on jatkokurssi kursseille: PES0a Espanjan alkeiskurssi I, PES0b Espanjan alkeiskurssi II sekä PES1a Espanjan jatkokurssi (kaikki edellä mainitut tulee olla suoritettuna ennen tälle kurssille osallistumista)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan perusasioihin Espanjan maantiedosta ja eri alueista ja niiden tyypillisimmistä piirteistä sekä yhteiskunnasta yleensä. Oppikirjan tekstien ja harjoitusten avulla perehdytään lisäksi espanjankieliseen liikekulttuuriin ja yritystoimintaan. Kurssilla harjoitellaan kielioppia, talous- ja liikekielen sanastoa ja numeeristen tietojen ilmaisua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Espanjan taloudesta, yhteiskunnasta ja elintavoista. Hän osaa kertoa espanjaksi paitsi Espanjasta myös omasta kotimaastaan. Opintojakson käytyään opiskelija tuntee espanjankielisen maailman liikekulttuuria ja ymmärtää helpohkoja taloudellisia tekstejä. Hän osaa kertoa yrityksen toiminnasta kirjallisesti ja suullisesti. Taso A2

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen (80 % läsnäolovelvollisuus) ja kirjallinen tentti (sähköinen). Ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä. Kurssin puolivälissä on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen välikoe.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, itsenäinen työskentely 33 t. **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KPES1002/9289), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä (Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A). **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Colegas, Sanoma Pro. Amate, Iñaki; Puranen, Pasi (2010). ISBN-numero 9789512649945

Opettaja

Olli-Pekka Lindgren

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

opiskelijalla on oltava suoritettuna opintojaksot PES0a Espanjan alkeiskurssi I, PES0b Espanjan alkeiskurssi II sekä PES1a Espanjan jatkokurssi ennen tälle kurssille osallistumista.