Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Mixed reality 5 op

TKO_8960, Tietojenkäsittelytieteet, Teknillinen tiedekunta

Sisältö

Yhdistetty todellisuus, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, käytettävyys, ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus. Kurssi esittelee yhdistetyn todellisuuden (erityisesti virtuaali- ja lisättyn todellisuuden), sen mahdollistavat teknologiat, sovellusalat sekä sovellusten luomisen suunnitteluperiaatteet, prosessit ja työkalut.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kokonaiskäsitys yhdistetystä todellisuudesta: Mitä teknologioita se käsittää, miten teknologiat ovat kypsymässä, missä ja miten niitä käytetään ja kuinka sovelluksia luodaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija: - hallitsee yhdistetyn todellisuuden terminologian, sovellettavien teknologioiden tyypit ja niiden keskeiset toimintaperiaatteet - ymmärtää yhdistetyn todellisuuden tuotekategoriat, laitteiden keskeiset ominaisuudet ja historian sekä nykyhetken kehityslinjat - ymmärtää yhdistetyn todellisuuden asettamat erityisvaatimukset käyttäjäkokemuksen suunnittelulle - ymmärtää yhdistetyn todellisuuden sovellusten kehitysprosessit - osaa soveltaa tyypillisiä työkaluja yksinkertaisten yhdistetyn sovellusten luomiseen - osaa soveltaa yhdistettyä todellisuutta tyypillisten sovellusalueiden ratkaisujen suunnittelussa

Opintosuoritukset

Aktivinen osallistuminen luennoille. Online-materiaalin opiskelu, kysymyksiin vastaaminen ja lyhyet kirjoitustehtävät. Harjoitukset. Projektityö.

Opetus

Kevät 2021. Opintojakso järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Luennoilla ja online-materiaalissa käsitellään sekä aiheen teoreettiset taustat että tutkimus- ja teolliset sovellukset. Mahdollisia vierailuluentoja. Luentoja täydentävät harjoitukset ja projektityö. Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa, ks. Toteutukset](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_8960/9979?period=2020-2022)

Opettaja

Teijo Lehtonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.

Edeltävät opinnot

Ohjelmoinnin perusteet