Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PSA0b Saksan alkeiskurssi II 4 op

KPSA0004, Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori, Ei tiedekuntaa

Kurssi on jatkokurssi opintojaksolle PSA0a Saksan alkeiskurssi I

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. adjektiivi attribuuttina ja predikatiivina, verbin taivutus perfektissä, imperfektissä ja pluskvamperfektissä, yhdysverbit, refleksiiviverbit, erityyppiset sivulauseet, komparatiivi ja superlatiivi, infinitiivilauseet, passiivi, suomen konditionaalin ilmaiseminen). Tilanteet: mm. puhelin-, ravintola- ja messutilanteita, kutsun esittäminen, Suomesta kertominen.

Osaamistavoitteet

Saksan alkeiskurssi II (PSA0b) muodostaa yhdessä Saksan alkeiskurssin I:n (PSA0a) kanssa opintokokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti PSA0b-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee perusrakenteiden ja perussanaston lisäksi hieman vaativampaa yritykseen, messuihin yms. liike-elämän viestintätilanteisiin liittyvää liikekielen perussanastoa ja ymmärtää sekä kirjoitettua että puhuttua melko yksinkertaista yrityksen arkipäivään ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää kieltä. PSA0b:n jälkeen opiskelija jatkaa opintojaan tasolla PSA1Aa. Taso A1

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja kirjallinen tentti (sähköinen). Vapaaehtoinen välikoe kurssin puolivälissä.

Opetus

Ryhmäopetus 48, itsenäinen työskentely 60 t **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KPSA0004/4692), valitse kohta Toteutukset.(Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat **Opetusryhmän 2** opetusaikataulua.) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä (Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A). **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hallo! 2, Finn Lectura, Hotanen Monika, Odell Anja (2016), ISBN 9789517927352.

Opettaja

Teija Laiho

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Opiskelijan tulee suorittaa opintojakso PSA0a Saksan alkeiskurssi I ennen tälle kurssille osallistumista