Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tietokantojen perusteet 5 op

TKO_2113, Tietojenkäsittelytieteet, Teknillinen tiedekunta

Sisältö

Kurssin perusosassa perehdytään tietokanta-ajatteluun ja tiedonhallinnan periaatteisiin laadun näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat tietokantalähestymistapa ja tiedon mallintaminen ER-kaavioiden avulla. Kurssilla opetellaan luomaan tietokanta ja käyttämään sitä SQL-kielellä. Lisäksi kurssilla annetaan lyhyt katsaus relaatiomallista poikkeaviin tietokantojen lähestymistapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi. Kurssin suorittanut opiskelija osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö + sähköinen tentti (Exam) [Sähköinen tentti, Exam](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Tenttiminen on mahdollista aikavälillä 3.5.2021 - 13.6.2021 sekä 1.9.2021 - 31.10.2021.

Opetus

Maaliskuu 2021. Opintojakso järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Luento-opetus 18 t, demonstraatiot 6 t, ViLLE-tutoriaalit 8 t, harjoitustyö, tentti Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa, ks. Toteutukset](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_2113/20412)

Kirjallisuus

Elmasri, R.; Navathe, S. B: Fundamentals of Database Systems, 7. laitos, 1272 sivua, Pearson Education Limited, 2016 Kurssikirjaan perustuva luentokalvopaketti

Opettaja

Lasse Bergroth

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.

Edeltävät opinnot

TJ_14: Tietojärjestelmien mallintaminen (suositellaan)