Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tietoverkkotekniikat 5 op

DTEK0096, Tietotekniikka, Teknillinen tiedekunta

Sisältö

Verkkojen tekniikkaa ja toteutuksia, verkkojen mahdollisuuksia ja rajoituksia sovellusten ja palvelujen toteuttamisessa (mm. erilaisten verkkojen tekniset toteutukset ja protokollien toiminnalliset perusteet), protokollapinon kerrokset ominaisuuksineen, kunkin kerroksen keskeisimmät protokollat käyttökohteineen ja -tapoineen. Keskeisimmät käsiteltävät protokollat: kaapeloidun lähiverkon (Ethernet) 802.3, langattoman lähiverkon (WLAN) 802.11, Internet-käytössä yleiset IP, IPv6, TCP ja HTTP.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää piirikytkentäisen sekä pakettikytkentäisen tiedonsiirron sekä protokollien perusperiaatteet, erilaisten siirtomedioiden pääominaisuudet yleisimmät internet-käytössä olevat verkkotekniikat ja protokollat, OSI-mallin eri kerrokset, ja Internet- käytön edellyttämät toiminnallisuudet ja ominaisuudet eri kerroksissa.

Opintosuoritukset

Harjoitustehtävät, kirjallinen tentti

Opetus

Kevät 2021. Opintojakso järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Luennot (26 h), viikottaiset harjoitustehtävät ja valmistautuminen (15 h), itsenäinen työskentely, tenttiin valmistautuminen ja tentin suorittaminen (94 h) Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa, ks. Toteutukset](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0096/22004)

Kirjallisuus

Luentomateriaalit. Täydentävänä lukumateriaalina voi käyttää kirjaa A. S. Tanenbaum: Computer Networks 5th edition.

Opettaja

Seppo Virtanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.