Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op

KKES2027, Espanjan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**HUOM!** Kurssille osallistuminen edellyttää että opiskelija on suorittanut alkeiskurssit (ES0a ja ES0b) sekä pakolliset perusopintojaksot (ES1a ja ES1b). TuKKK:ssa alkeista aloittaneille suositeltavia ovat myös ES6a Liikekielen rakenteet I ja ES6b Liikekielen rakenteet II -kurssit.

Sisältö

Itsenäinen verkkokurssi Moodle-materiaalin avulla. Opiskelija tekee kuusi eri tyyppistä kirjallista työtä ja niihin liittyviä kielioppi- ja sanastotehtäviä. Opintojakson voi suorittaa itse valitussa aikataulussa, mutta korkeintaan yhden vuoden kuluessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erilaisten tekstityyppien ominaispiirteisiin. Kirjallisten harjoitusten avulla opiskelijan kirjallinen ilmaisu kehittyy siten, että toistuvat rakenne- ja sanastovirheet vähenevät, sanasto laajenee ja ilmaisun keinot monipuolistuvat. Eurooppalainen viitekehys: A2-B1.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö(t)

Opetus

Itsenäinen verkkokurssi Moodle-materiaalin avulla (itsenäinen työskentely 54 t) **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)**

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Verkossa jaettava materiaali.

Opettaja

Kristina Lindgren

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Kurssille osallistuminen edellyttää että opiskelija on suorittanut alkeiskurssit (ES0a ja ES0b) sekä pakolliset perusopintojaksot (ES1a ja ES1b). TuKKK:ssa alkeista aloittaneille suositeltavia ovat myös ES6a ja ES6b.