Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tekoälyakatemia: Tekoälyn perusteet 2 op

TKO_2114, Tietojenkäsittelytieteet, Teknillinen tiedekunta

Tekoälyn perusteet -opintojakso sisältyy Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen syksyllä 2019 ja haluat täydentää opintokokonaisuuttasi, ilmoittauduthan jaksolle erikseen mukaan. **Huom!** Opintojakso on sisällöiltään vastaava kuin aiempi opintojakso TKO_2103 Johdatus tekoälyyn. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti. Opintojakson voi suorittaa etänä tenttiä lukuunottamatta. Tentti suoritetaan sähköisen tentin tiloissa (ks. lisätietoja kohdasta vaadittavat opintosuoritukset)

Sisältö

Kurssi jakaantuu seuraaviin osiin: 1) Johdanto (viimeaikaisia saavutuksia, nousun taustalla olevat syyt); 2) Tekoälyn hyötyjä ja haittoja (nyt ja tulevaisuudessa); 3) Mitä on tekoäly? (kokoelma huonoja vastauksia); 4) Tekoälyn synty ja semiotiikka; 5) Älykkyydestä ja oppimisesta; 6) Aivot vastaan kone (kisatilanne, vaikutukset) 7) Ihmisten ja koneiden lähentyminen; 8) Singulariteetti.

Osaamistavoitteet

Tekoälyn saralla on viime vuosina tapahtunut merkittäviä läpimurtoja, minkä seurauksena yleinen kiinnostus alaan on kasvanut räjähdysmäisesti. Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia. Kurssi antaa tarvittavat pohjatiedot opintojaksolle "Tekoälyn menetelmät".

Opintosuoritukset

**Sähköinen tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssilla.

Opetus

Luento-opetus verkossa, www-materiaali. Opetus järjestetään ajalla 11.1.-7.3.2021. Opintojaksolla ei ole sidottuja opetusaikoja, vaan sen voi suorittaa omaan tahtiin. Lisätietoja [opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_2114/21286), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Kirjallisuus

Luentoesitykset (tulevat jakoon kurssin aikana). Kurssille voi valmistautua lukemalla sivustolta https://users.utu.fi/knuutila/ löytyvän dokumentin "Mitä on tekoäly ? ja miksi siitä pitäisi välittää?".

Opettaja

Timo Knuutila

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana. [Katso Defa-hanke (Digital Education For All)](https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all)