Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op

KKRA0002, Ranskan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**HUOM!** kurssille osallistuminen edellyttää että RA0a Ranskan alkeiskurssi I on suoritettu aiemmin tai opiskelijalla on muuten vastaavat tiedot **Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan kielioppia, sanastoa ja viestintätilanteita sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Ranskan alkeiskurssi II on jatkoa opintojaksolle Ranskan alkeiskurssi I. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kurssilla käsiteltävät kieliopin keskeiset rakenteet, ymmärtää yksinkertaista puhetta, osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja pystyy käyttämään kieltä arkitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa liike-elämän yksinkertaisiin viestintätilanteisiin. Eurooppalainen viitekehys: A1.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti. Sanakokeet ja aineet.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, Itsenäinen työskentely 60 t. Opetuskielet: suomi ja ranska **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRA0002/4597), valitse kohta Toteutukset. (Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat **Opetusryhmän 1** opetusaikataulua) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Kurssin ensimmäisen tentin voi tehdä Moodle-tenttinä ja uusinnat sähköisinä tentteinä. Sähköiset tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

MARTIKAINEN, TIINA; LINDGREN, OLLI-PEKKA; LANOIRE, ENGUERRAND, C'est parfait! 1, Otava, 2017, kpl 6-10

Opettaja

Eeva Boström

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Kurssille osallistuminen edellyttää että RA0a Ranskan alkeiskurssi I on suoritettu aiemmin tai opiskelijalla on muuten vastaavat tiedot.