Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

RA3 Le monde des affaires 3 op

KKRA2017, Ranskan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Kurssin teemana on oman yrityksen perustaminen ja siitä kertominen sekä oman tuotteen luominen ja markkinointi. Opintojaksolla tehdään sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia, jotka tukevat kurssin teeman omaksumista ranskaksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kaupallisen ranskan tuntemusta, harjaannuttaa opiskelija viestimään liike-elämän tilanteissa sekä kartuttaa opiskelijan sanavarastoa. Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Opintojakso suoritetaan kurssin aikana viikoittain tehtävillä erityyppisillä kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla.

Opetus

Ryhmäopetus 20 t, itsenäinen työskentely 59 t. Opetuskieli: ranska **Kevätlukukausi 2021, III periodin intensiiviopetusviikot (22.2. - 5.3.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRA2017/4604?period=2020-2022). Valitse kohta Toteutukset (Opetusryhmä 1). Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan jakama materiaali.

Opettaja

Eeva Boström

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.