Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

RA8 Français pratique 3 op

KKRA2021, Ranskan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Kurssilla hyödynnetään erilaisia oppimistapoja. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin teemoihin kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksilla, itsenäisellä tiedonhaulla sekä luennoilla tehtävillä erilaisilla harjoituksilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää niin puhuttua kuin kirjoitettua kieltä ja osaa ilmaista itseään selkeästi. Tavoitteena on sujuva kielenkäyttö erilaisissa viestintätilanteissa. Eurooppalainen viitekehys: B1-B2.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Opintojakso suoritetaan kurssin aikana tehtävinä kirjallisina ja suullisina töinä.

Opetus

Ryhmäopetus 12 t, Itsenäinen työskentely 69 t. Opetuskieli: ranska **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRA2021/4606), valitse kohta Toteutukset (Pienryhmät 1). Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan jakama materiaali

Opettaja

Eeva Boström

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.