Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

RA13 Communication d'entreprise II 2 op

KKRA2023, Ranskan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

Kurssi peruttu kevätlukukaudelta 2021! **HUOM!** Kurssille osallistuminen edellyttää että opintokokonaisuus RA1B (kurssit RA1Ba Français des affaires I sekä RA1Bb Français des affaires II) on suoritettu aiemmin. RA10 ja RA13 ovat vaihtoehtoisia opintojaksoja. **Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan sanastoon, tehdään keskusteluharjoituksia sekä pidetään suullinen esitelmä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on sujuva ja ymmärrettävä suullinen ilmaisu. Opiskelija pystyy osallistumaan vaativampaankin keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä selkeästi, tuntee ranskalaisia sanontoja ja osaa viestiä kurssilla harjoiteltavissa liike-elämän tilanteissa käyttäen laajaa sanastoa sekä monipuolisia rakenteita. Eurooppalainen viitekehys: B2.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt. Esitelmä sekä kotona luettavia artikkeleita, joihin liittyy kysymyksiä.

Opetus

Ryhmäopetus 24 t, Itsenäinen työskentely 30 t. Opetuskieli: ranska **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRA2023/4608), valitse kohta Toteutukset (Pienryhmät 1). Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan jakama materiaali.

Opettaja

Anna-Liisa Perennes

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Kurssille osallistuminen edellyttää että opintokokonaisuus RA1B (kurssit RA1Ba Français des affaires I sekä RA1Bb Français des affaires II) on suoritettu aiemmin.