Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

TJ1/LOG17 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op

TJ092016, Tietojärjestelmätiede, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Tietojärjestelmät mahdollistavat digitaalinen innovaation ja digitaalisen transformaation toteuttamisen käytännössä. Yritykset ja organisaatiot ovat jokapäiväisessä toiminnassaan riippuvaisia tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmillä ja tietojärjestelmäinvestoinneilla tavoitellaan tyypillisesti toiminnallisia hyötyjä ja/tai kustannussäästöjä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että organisaatiolla ja sen päätöksentekijöillä on tarvittavat kyvykkyydet tietojärjestelmien 1) hankkimiseen 2) käyttöönottoon ja 3) hyödyntämiseen. Kurssilla opiskelija saa perusymmärryksen IT-johtamisen keskeisistä elementeistä, mm. IT-investoinnit ja -hankinnan, yritysjärjestelmät, tietojärjestelmäportfolio, IT:n strateginen merkitys sekä tietojärjestelmäprojektin johtaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tunnistaa ja arvioida tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäinvestointien hyötyjä ja kustannuksia sekä toimia liiketoiminnan edustajana tietojärjestelmähankkeissa. Opiskelija saa perusvalmiudet käyttää toiminnanohjausjärjestelmää (SAP ERP) erilaisissa loppukäyttäjärooleissa.

Opintosuoritukset

Tentti, ERP-harjoitus ja case-harjoitus pienryhmässä. Harjoitusten hyväksytty suorittaminen on edellytys tenttioikeuden saamiselle. Case-harjoitus kurssin aihepiiriin liittyvästä käytännön ongelmasta pienryhmässä. Raportin laajuus n. 20 sivua. Harjoituksen tehtävänanto ja ryhmäjako julkaistaan kurssin alussa. ERP-harjoitukset: itsenäistä työskentelyä SAP ERP:llä n. 12 tuntia. Ohjausajat tiedotetaan kurssin alussa.

Opetus

Luennot 12 t, ERP-harjoitukset 12 t **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ092016/1883), valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen. Osallistu itse valitsemasi harjoitusryhmän opetukseen) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Arvostelu: tentti 80%, case-harjoitus 20%, ERP-harjoitus hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

1. Piccoli, Gabriele & Pigni, Federico (2019): Information Systems for Managers: With Cases 978-1-943153-50-3 2. Ward, John - Daniel, Elizabeth (2012) Benefits management 9781119993261

Opettaja

Matti Mäntymäki, Olli Heimo

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €