Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op

LUOT1910, Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku, Kasvatustieteiden tiedekunta

**Kurssi on peruutettu ja seuraavan kerran järjestetään syksyllä 2021 ja keväällä 2022.**

Sisältö

Tarvitsetko tukea työelämän haasteisiin, jotta voisit uskaltaa paremmin heittäytyä hetkeen, nauttia työstäsi ja stressata vähemmän? Jännittävätkö sosiaaliset tilanteet ja esiintyminen sinua? Haluaisitko oppia uusia tapoja kohdata ihmisiä, tutustua muihin ja löytää uusia puolia myös itsestäsi? Tule improvisaatiokurssille! Opintojaksolla astutaan pois omalta mukavuusalueelta ja opetellaan heittäytymistä, luovaa ajattelua ja rentoutumista sosiaalisissa tilanteissa ilon ja leikin avulla. Opintojakso sopii kaikille ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa toimiville ja se antaa tukea erityisesti esiintymistä ja muita sosiaalisia tilanteita jännittäville. - soveltavan improvisaation periaatteet - heittäytyminen ja rentoutuminen esiintymisessä - esiintymisjännityksen helpottaminen sosiaalisissa tilanteissa - leikin ja ilon hyödyntäminen vuorovaikutuksessa - ryhmäytyminen ja positiivisen ryhmähengen luominen - vuorovaikutustaitojen ja ilmaisun kehittäminen Opintojakso kuuluu luokanopettajakoulutuksen opintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kurssilla improvisaatioon ja sen soveltamiseen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, kiusaamisen vastustamiseen ja esiintymistaitojen harjoitteluun. Opiskelija harjaantuu luottamaan itseensä ja muihin, ja samalla hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät. Opintojaksolla tehdään toiminnallisia improvisaatioharjoitteita ja opitaan ymmärtämään sekä soveltamaan niitä työelämässä. Improvisaatioharjoitteiden avulla opitaan miten ryhmäydytään ja luodaan positiivista ryhmähenkeä sekä turvallista ilmapiiriä.

Opintosuoritukset

Ennakkotehtävä, opintojaksotehtävät ja oppimispäiväkirja, sekä opintojaksosta annettava palaute. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opetus

Ryhmäopetusta 27 t ja itsenäistä työskentelyä 54 t. Itsenäinen työskentely sisältää opintojaksotehtävien tekemistä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen tutustumista sekä mahdollisen teatterivierailun Opetus järjestetään keväällä 2021 ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

1. Lemons, G. 2005. When the Horse Drinks: Enhancing Everyday Creativity Using Elements of Improvisation. Creativity Research Journal, 17:1, 25-36. 2. Routarinne, S. 2005. Improvisoi! Helsinki: Sanoma Pro. 3. Toivanen, T., Komulainen, K. & Ruismäki, H. 2011. Drama education and improvisation as a resource of teacher student´s creativity. Procedia Social and Behavioral Sciences 12, 60-69.

Opettaja

Johanna Novák

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari, eija.siltari[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €