Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op

AIKK0013, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojaksoa ei aloiteta!

Sisältö

- aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät - aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä - työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen - koulutus aikuisen elämässä - aikuispedagogisia kysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

Opintosuoritukset

yhmätyönä tehtävä projektityö sekä oppimispäiväkirja. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelijat laativat ryhmätyönä projektityön, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen. Projektityön laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmätyöt esitellään Moodlessa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet oppimispäiväkirjat omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 8 t, pienryhmäopetus 12 t (tuutori) Monimuoto-opinnot [Mikkelin kesäyliopistossa](https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/avoinkorkeakouluopetus) 22.2.-30.4.2021. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 8-10 ja viikolla 16 (läsnäolovelvollisuus) ja 17 (läsnäolovelvollisuus). viikot 9-15 luennot verkossa ja projektityöskentelyä Projektityön ja oppimispäiväkirjan viimeistely ja palautus 30.4.2021 mennessä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa.

Opettaja

tutkijatohtori Nina Haltia, yliopistonlehtori Anne Laiho, dosentti Pertti Laine, professori Ulpukka Isopahkala-Bouret, professori Heikki Silvennoinen

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.