Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

KIRUA003, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä tekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssi vastaa Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista kieltenopetusta. Suorituksen voi hyväksyttää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin Taitotaso: B1 - B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa ja tietää, miten kehittää kirjallista kielitaitoaan. Opiskelija ymmärtää oman alansa teksteistä pääkohdat ja löytää niistä olen- naisen tiedon. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja yleisiä ja oman alansa tekstejä, jotka ovat pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä. Opiskelija osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuvälineitä ja noudattaa hyviä akateemisia käytänteitä.

Opintosuoritukset

Jotta kurssi voidaan hyväksyä, opiskelijan on tehtävä sekä lähiopetuksessa että verkkosivulla annetut tehtävät ja suoritettava loppukoe.

Opetus

Kurssiin sisältyy 60 t opetusta: 35 t etäyhteydellä (Zoom, Moodle) / Anna Rantala ja 25 t tehtävät ja harjoitukset / Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Opetus Tiistaisin ja torstaisin 12.1. - 9.3.2020 klo 18.00-20.15. Tarkemmat tiedot opetusajoista ja kurssin sisällöstä löytyvät [kurssin verkkosivuilta](https://users.utu.fi/inorri/avoinyo/). Verkko-opetusta (Zoom) varten tulisi tietokoneessa tai muussa laitteessa olla kamera ja mikrofoni käytettävissä kurssin aikana. Tentti ti 9.3.2021 klo 18 - 20:30. Tentti toteutetaan etätenttinä. Tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Uusintatentit 14.4. ja 12.5.2021 klo 18 - 21. Tentit totetutetaan etätentteinä ja niihin ilmoittaudutaan sähköpostitse opettajalle vähintään viikkoa ennen tenttiä. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen asteikolla 2 (tyydyttävä) tai 4 (hyvä). Sekä suullinen että kirjallinen osa on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista voi saada suoritusmerkinnän.

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan ja tuutorin laatimaa verkko- ja muuta oheismateriaalia.

Opettaja

FM Anna Rantala (anharant@gmail.com)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Kurssi sopii opiskelijoille, joilla on edeltävinä opintoina lukion kielitaito tai vastaavat tiedot.