Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

SUOM1414, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi, Ei tiedekuntaa

Ilmoittautuminen on päättynyt. Opiskelijakiintiö on täynnä.

Sisältö

Perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin, asiatyylin ominaispiirteisiin ja asiatekstien rakenteeseen. Opetellaan tuottamaan opinnoissa keskeisiä tekstilajeja. Perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin. Tarkastellaan lukijan ja kontekstin huomioimista tekstin rakentamisessa ja sanonnan muotoilussa. Kerrataan yleiskielen oikeakielisyyssääntöjä ja opetellaan hyödyntämään kieli- ja kirjoitusoppaita. Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, luonnontieteiden ja tekniikan, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kursin suorituksen voi liittää tutkintoon sisältyviin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa oikeakielistä, asiatyylistä ja yleiskielistä suomenkielistä tekstiä. Hän tuntee keskeisimmät asiatyylin ja eri asiatekstilajien ominaispiirteet. Opiskelija pystyy osallistumaan akateemiseen viestintään ja osaa muokata tekstiään tilanteen ja lukijakunnan mukaan. Hän ymmärtää, mikä merkitys ja tehtävä suomen kielellä on nyky-yhteiskunnassa ja tieteellisessä viestinnässä. Opiskelija osaa soveltaa kielenhuollon ohjeita, hyödyntää kirjoitus- ja tekstinhuolto-oppaita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80%), harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti

Opetus

Etäopetus 18 t (sisältää harjoitukset ja tentin) ma 18.1. 2t klo 16.30-18 ke 20.1. 3t klo 16.30-19 ma 25.1. 2t klo 16.30-18 ke 27.1. 2t klo 16.30-19 ma 1.2. 2t klo 16.30-18 ke 3.2. 3t klo 16.30-19 ma 8.2. 2t klo 16.30-18 Verkko-opetusta varten tulisi tietokoneessa tai muussa laitteessa olla kamera ja mikrofoni käytettävissä kurssin aikana. Lisäksi tentti Moodlessa (2t) myöhemmin sovittuna ajankohtana Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Luennoitsijan ohjeen mukaan

Opettaja

Janica Rauma

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.