Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op

SOST0001, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Johdatus sosiaalitieteisiin -opintojakso kuuluu sosiaalitieteen/sosiaalityön perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Opintojakso johdattaa opiskelijoita sosiaalitieteiden perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Johdatus sosiaalitieteisiin -opintojakson käytyään opiskelija tietää: - millaisia näkökulmia sosiaalitieteillä on yhteiskuntaan? - mitkä ovat näiden tieteiden peruskäsitteitä ja yleisimpiä teorioita? - mikä on eri sosiaalitieteiden historiallinen tausta ja miten ne ovat kehittyneet? - millaisia käytännön sovelluksia sosiaalitieteillä on?

Opintosuoritukset

Verkkokurssi, joka koostuu johdantoluennoista, neljän oppiaineen luennoista ja kurssin päättävästä paneelikeskustelusta. Lisäksi opiskelija perehtyy omatoimisesti opintojakson kirjallisuuteen. Opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla luennoille ja suorittamalla luento- ja kirjallisuustentin kahdessa osassa: SOST0033 Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan, 5 op Linkki tentti-ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/94480?code=AY:SOST0033 ](https://exam.utu.fi/enroll/exam/94480?code=AY:SOST0033) SOST0032 Johdatus sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön, 5 op Linkki tentti-ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/94488?code=AY:SOST0032 ](https://exam.utu.fi/enroll/exam/94488?code=AY:SOST0032 )

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0001/2673?period=2020-2022). Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, joka alkaa 1.2.2021. Tenttiperiodit ovat: SOST0033 Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan (5 op): 1.3.-30.4.2021 ja 1.6.-31.8.2021 SOST0032 Johdatus sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön (5 op): 1.3.-30.4.2021 ja 1.6.-31.8.2021

Kirjallisuus

**Sosiologian ja taloussosiologian perusteet:** Erola, J., & Räsänen, P. (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin. Helsinki: Gaudeamus (2014). Zhang, J., & Centola, D.: Social networks and health: new developments in diffusion, online and offline (2019). Annual Review of Sociology_ 45, 91-109. https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-073117-041421 Pellow, D.N. & Brehm, H. N.: An Environmental Sociology for the Twenty-First Century (2013). Annual Review of Sociology_ 39, 229-250. [https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-071312-145558](https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-071312-145558) Almeida, P., & Chase-Dunn, C.: Globalization and social movements (2018). Annual Review of Sociology_ 44, 189-211. [https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-soc-073117-041307](https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-soc-073117-041307) **Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet:** Wilkinson, R. & Pickett, K.: Tasa-arvo ja hyvinvointi: Miksi tasa-arvo on hyväksi kaikille. Helsinki: HS-kirjat (2011). Juhila, K.: Aika, paikka ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino (2018).

Opettaja

Aki Koivula ja Mikko Niemelä (taloussosiologia ja sosiologia) Katja Forssen ja Veli-Matti Ritakallio (sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

150,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.