Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op

SOST0003, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimus aja yhteiskunta -opintojakso kuuluu sosiaalitieteen/sosiaalityön perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Opiskelija suorittaa opintojakson verkkokurssilla, johon kuuluu teemoihin liittyviä luentotallenteita, tehtäviä ja Moodlessa toteutettava [tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opintojaksolla käsitellään sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita, erityispiirteitä ja yleisimpiä tutkimussuuntauksia. Lisäksi opetellaan tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla käydään läpi vaihtoehtoisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija - tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin - osaa hahmottaa, millainen asema sosiaalitieteillä on nyky-yhteiskunnassa - osaa kertoa, millaisia metodisuuntauksia sosiaalitieteissä on - tietää, mitä eri vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu - ymmärtää, miten tutkimus muuttuu ajassa

Opintosuoritukset

Opiskelija suorittaa opintojakson verkkokurssilla, johon kuuluu teemoihin liittyviä luentotallenteita, tehtäviä ja Moodlessa toteutettava tentti.

Opetus

Verkkokurssi toteutetaan tammi-maaliskuussa 2021. Orientoivan tehtävän palautus 12.1.2021 Moodle-tentti 28.2.-1.3.2021. Rästitenttipäivät 11.4.-12.4.2021 ja 6.6.-7.6.2021.

Opettaja

Ari-Matti Näätänen ja Leena Haanpää

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.