Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op

FALL1705, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

Toksikologian tiedonhankinta Soluvaurioiden mekanismit, metaboolinen aktivaatio ja toksisuus Elintoksikologia Mutageenisuus, karsinogeenisuus, teratogeenisuus Lisääntymistoksikologia Toksisuuden tutkimusmenetelmät Altistumisen arviointi Työ- ja ympäristötoksikologia Riskinanalyysi Toksikologian ajankohtaisia kysymyksiä Kliininen toksikologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija: -osaa selittää toksikologian termistön ja periaatteet -tuntee toksikokinetiikan merkityksen -tunnistaa toksisuuteen vaikuttavia seikkoja -osaa valita toksisuuskokeet tarkoituksenmukaisesti -tunnistaa tavallisimmat toksiset aineet ja niitten toksisuuden ilmenemisen -osaa keskustella ajankohtaisista toksikologisista aiheista -selittää toksikologisen riskinarvioinnin ja ohjearvojen perusteet -tuntee akuuttien myrkytysten epidemiologian ja hoidon periaatteet

Opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu.

Opetus

Kevät 2021. Luennot. Luento-opetus voidaan toteuttaa osin videoituina ja osin englanniksi. Omatoiminen opiskelu

Kirjallisuus

-Klaassen CD & Watkins JB III. Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, 3rd edition -Koulu M, Mervaala E. Farmakologia ja toksikologia, 10. painos, 2018 luvut 5, 8 - 11, 71 - 79. (9. painoksesta luvut: 4, 7 - 10 & 70 - 78).

Opettaja

Vastuuopettaja Petri Vainio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 1/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut) Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2021 - 30.9.2021.

Opintomaksu

75,00  €