Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op

FALL1705, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

Toksikologian tiedonhankinta Soluvaurioiden mekanismit, metaboolinen aktivaatio ja toksisuus Elintoksikologia Mutageenisuus, karsinogeenisuus, teratogeenisuus Lisääntymistoksikologia Toksisuuden tutkimusmenetelmät Altistumisen arviointi Työ- ja ympäristötoksikologia Riskinanalyysi Toksikologian ajankohtaisia kysymyksiä Kliininen toksikologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija: -osaa selittää toksikologian termistön ja periaatteet -tuntee toksikokinetiikan merkityksen -tunnistaa toksisuuteen vaikuttavia seikkoja -osaa valita toksisuuskokeet tarkoituksenmukaisesti -tunnistaa tavallisimmat toksiset aineet ja niitten toksisuuden ilmenemisen -osaa keskustella ajankohtaisista toksikologisista aiheista -selittää toksikologisen riskinarvioinnin ja ohjearvojen perusteet -tuntee akuuttien myrkytysten epidemiologian ja hoidon periaatteet

Opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu.

Opetus

Luento-opetus voidaan toteuttaa osin videoituina ja osin englanniksi. Omatoiminen opiskelu Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen. Tarkemmat aikataulutiedot ja mahdolliset muutokset löydät opintojakson Moodlesta. Moodle-alue ilmoitetaan myöhemmin. Luennot ovat reaaliaikaisia etäluentoja. Luennoista ei tule luentotallennetta. Luentolinkit ovat Moodlessa. Luentoja on yhteensä 40 h. 2.3. klo 8 - 10, Toksikologia tieteenä, tietolähteet, Suvi Ruohonen 2.3. klo 10 - 12, Toksikokinetiikka Aleksi Tornio 3.3. klo 8 - 10, Toksisuus molekyylitasolla, Suvi Ruohonen 5.3. klo 8 - 10, Metabolia ja toksifikaatio, Aleksi Tornio 9.3. klo 10 - 11, Genotoksisuus ja genotoksiset aineet, Suvi Ruohonen 9.3. klo 11 - 12, Teratogeenisuus, Eriika Savontaus 10.3. klo 8 - 10, Immunotoksisuus, Jukka Alinikula 11.3. klo 10 - 11, Maligniteetti toksisuuden ilmentymänä, Jukka Westermarck 12.3. klo 8 - 9, Maksatoksisuus, Aleksi Tornio 12.3. klo 9 - 10, Munuaistoksisuus, Aleksi Tornio 15.3. klo 13 - 14, Ihoon kohdistuva toksisuus, Suvi Ruohonen 16.3. klo 10 - 12, Lisääntymistoksikologiaa, Jorma Toppari 16.3. klo 12 - 13, Vereen kohdistuva toksisuus, Kristiina Cajanus 18.3. klo 8 - 9, Kardiotoksisuus, Sanna Soini 18.3. klo 10 - 11, Hengityselimistöön kohdistuva toksisuus, Kristiina Cajanus 19.3. klo 8 - 10, Hermosto toksisuuden kohteena, Mikko Uusi-Oukari 19.3. klo 10 - 11, Pestisidit, Mervi Vasänge 19.3. klo 11 - 12, Saasteet ja ympäristömyrkyt, Mervi Vasänge 22.3. klo 9 - 10, Tapaus glyfosaatti, Marjo Helander 22.3. klo 10 - 11, Toxins of natural origin, Ali Benkherouf 24.3. klo 8 - 10, Toksisuuskokeet, Suvi Ruohonen 24.3. klo 10 - 12, Työtoksikologian perusteita, Juha Liira 25.3. klo 8 - 10, Toksikologia lääkekehityksessä Osa1, Saku Ruohonen 25.3. klo 10 - 12, Myrkytysten toksikologiaa, Kristiina Cajanus 29.3. klo 8 - 10, Toksikologia lääkekehityksessä Osa2, TBA / Orion Lisäksi itsenäisesti katsottavat nauhoitteet (linkki Moodlessa): Tapaus hopeavesi Yle Areena Kuolenko kemikaaleihin? Webinaarinauhoite Human Health Risk Assessment Webinaarinauhoite Kurssitentti järjestetään Moodle-tenttinä 16.4.2021 klo 9:00 - 11:00. Kurssitenttiin osallistuminen ei kuluvan lukukauden kurssilaisilta edellytä ilmoittautumista. 1. uusintatentti järjestetään 5.5. klo 9:00 - 11:00. Tentti on samanlainen Moodle-tentti kuin kurssitenttikin, mutta se tehdään valvotusti Säätiö-salissa (laitosrakennus Medisiina D). Tenttiin tulee ottaa oma kannettava tietokone mukaan, mutta jos tämä ei ole mahdollista, siitä tulee ilmoittaa vastuuopettajalle tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä. Tähän 1. uusintatenttiin tulee ilmoittautua 3.5. mennessä lähettämällä sähköposti-ilmoittautuminen vastuuopettajalle. [Yliopiston kampuskartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto)

Kirjallisuus

-Klaassen CD & Watkins JB III. Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, 3rd edition -Koulu M, Mervaala E. Farmakologia ja toksikologia, 10. painos, 2018 luvut 5, 8 - 11, 71 - 79. (9. painoksesta luvut: 4, 7 - 10 & 70 - 78).

Opettaja

yliopisto-opettaja Suvi Ruohonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €