Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

RU1b Muntlig kommunikation 2 op

KKRU1005, Ruotsin kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**HUOM!** Kurssille osallistuminen edellyttää että opiskelija on aiemmin suorittanut RU1a Affärskommunikation -kurssin hyväksytysti. **Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Keskustelu- ja esiintymisharjoituksia

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy keskustelemaan ruotsiksi työelämän eri tilanteissa, esim. puhelimessa, työpaikkahaastatteluissa ja kokouksissa. Hän osaa argumentoida, esiintyä sekä keskustella taloudellisista aiheista. Eurooppalainen viitekehys: B1-B2.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Vaatimuksena on vähintään 80 %:n läsnäolo. Opintojakson käytyään opiskelija osallistuu suulliseen pienryhmätenttiin. Tentti arvostellaan asteikolla tyydyttävä (2) / hyvä (4) ja määrää valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavan toisen kotimaisen kielen suullisen taidon arvosanan. Arviointi perustuu sisältöön, kielelliseen ilmaisuun, sujuvuuteen ja vuorovaikutukseen.

Opetus

Ryhmäopetus 26 t, Itsenäinen työskentely 28 t. Opetuskieli: ruotsi **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRU1005/4619), valitse kohta Toteutukset. (Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat **Opetusryhmän 13** opetusaikataulua) **HUOM!** Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla pakollinen! Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

RU1b MUNTLIG KOMMUNIKATION (opetusmoniste)

Opettaja

Anne-Maj Åberg

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Kurssille osallistuminen edellyttää että opiskelija on aiemmin suorittanut RU1a Affärskommunikation -kurssin hyväksytysti