Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

RU1c Ekonomiska texter 2 op

KKRU1003, Ruotsin kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. liike-elämää, Suomen taloutta, yritysmuotoja ja kulttuurieroja käsitteleviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy riittävän laajan sanavaraston avulla mm. kuvailemaan yritysten toimintaa ja organisaatiota, Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja ulkomaankauppaa sekä kulttuurieroja hyödyntämällä sekä perinteisiä että digitaalisia apuvälineitä. Opiskelija pystyy myös lukemaan oman alansa ammattikirjallisuutta. Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti. Vaatimuksena on vähintään 80 %:n läsnäolo ja annettujen tehtävien, mm. palautustehtävien suorittaminen.

Opetus

Ryhmäopetus 24 t, Itsenäinen työskentely 30 t. Opetuskieli: ruotsi **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRU1003/4618), valitse kohta Toteutukset. (Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat **Opetusryhmän 7** aikataulua) **HUOM!** Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla pakollinen Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

RU1c EKONOMISKA TEXTER (opetusmoniste) ja opettajan jakama materiaali.

Opettaja

Maiju Alanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.