Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op

KKSA0001, Saksan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. substantiivien suku ja monikko, verbin preesenstaivutus, pronomineja, prepositioita, lukusanat, sanajärjestys, modaaliapuverbit, akkusatiivi, datiivi). Aihepiirejä: mm. esittäytyminen, tervehtiminen, voinnin tiedusteleminen, ammatin ilmaiseminen, kysymysten esittäminen, mielipiteen tiedusteleminen ja ilmaiseminen, tien kysyminen ja neuvominen, ravintolatilanteita. Sanasto- ja rakenneharjoituksia, suullisia harjoituksia, käännöksiä.

Osaamistavoitteet

Saksan alkeiskurssi I muodostaa yhdessä opintojakson Saksan alkeiskurssi II kanssa SA0-kokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti SA0a-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa, saksalaiseen arkipäivään kuuluvia kohteliaisuusilmauksia sekä liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka haluavat jatkaa liikesaksan opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa. Eurooppalainen viitekehys: A1

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, sanakokeet ja 2 kurssikoetta. Vapaaehtoisia oppimistehtäviä ja oppimispäiväkirja.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, Itsenäinen työskentely 60 t. Opetuskielet: suomi ja saksa **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKSA0001/4661), valitse kohta Toteutukset. (Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat **opetusryhmän 3** opetusaikataulua) **HUOM!** Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. BLANCO & KUDEL. Freut mich 1. Otava 2017. ISBN: 978-951-1-30141-7. Lektionen 1-7. 2. DEUTSCHE GRAMMATIK A1 (opintomoniste) Ruska, Hanna. 3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Opettaja

Ritva Lamberg

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.