Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Psykologian perusopintoja 15 op

PSYK3229, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa Turun yliopiston psykologian perusopinnot ovat 25 opintopisteen laajuiset. Yhteistyöoppilaitoksessa on mahdollista opiskella kolme opintojaksoa, yhteensä 15 opintopistettä: kehityspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia sekä persoonallisuuspsykologia. Tämän jälkeen on halukkailla mahdollisuus suorittaa itsenäisesti opiskellen perusopintojen kaksi muuta opintojaksoa, Tutkimuksen teon perusteet 5 op sekä Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op. Näille opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen. Alkuinfo 15.9.: tutustuminen toisiin, AC-yhteys Turkuun ja opintokokonaisuuden esittely, opintojakson organisointi

Sisältö

Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opinnoissa tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen, mielenterveyteen ja sen keskeisiin ongelmiin, erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja sen tutkimukseen.

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op (PSYK3397)

Syksy 2020

Sisältö

Mielenterveyden lähestymistavat ja peruskäsitteet, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit, esiintyvyys ja luokittelujärjestelmät; elämänkaareen liittyvät kriittiset vaiheet, kriisit ja mielenterveyden ongelmat, terveyden ja mielenterveyden interventiot sekä psykologin asiantuntijuus terveydenhuollossa ja kasvatuksen sekä opetuksen organisaatioissa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen terveyden ja mielenterveyden paradigmaattisista lähestymistavoista, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja niiden luokittelusta, terveyden ja mielenterveyden edistämisestä ja häiriöiden interventioista sekä psykologin asiantuntijaroolista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2003 tai 2009): Atkinson and Hilgard's introduction to psychology, luvut 14-16; sekä: Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2017): Psykiatria; luvut 1, 3, 20, 22-24, 26 ja 29. Psykonet -verkkoluennot.

Kehityspsykologian perusteet 5 op (PSYK3393)

Kevät 2021

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä. Opiskelija osaa myös selittää kehityspsykologisia teorioita ja kehityspsykologisen tutkimuksen ydinkysymyksiä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Berger: The Developing Person Through the Life Span (8. Painos / 2011), s. 1-119 / luvut 1-4; Nurmi, ym. (toim. 2015 / tai myöh.): Ihmisen psykologinen kehitys (376 sivua). Psykonet -verkkoluennot

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op (PSYK3396)

Kevät 2021

Sisältö

Persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Haslam, Smillie and Song (2017) An Introduction to Personality, Individual Differences and Intelligence. Psykonet -verkkoluennot.

Toteuttaja

Sastamalan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 7

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://sastamalanopisto.fi/) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut). Opinto-oikeus voimassa 1.8.2020 - 31.7.2021. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

150,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.