Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä II 2 op

KKSA1020, Saksan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**HUOM!** Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että opintojakso SA1Ba Deutsch im Unternehmen II on suoritettu **Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan 3 kirjettä ja oma CV. Liikekirjetyypeistä käsitellään mm. tarjouspyyntö ja tarjous.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee saksakielisen liikekirjeen asettelun ja osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä. Lisäksi opiskelija osaa kuvata saksan kielellä omaa koulutustaustaansa, laatia saksankielisen CV:n sekä lyhyen hakemustekstin. Eurooppalainen viitekehys: B1

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti ja kirjalliset harjoitustehtävät.

Opetus

Ryhmäopetus 12 t,ohjattu verkko-opetus 12 h, itsenäinen työskentely 30 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKSA1022/4670), valitse kohta Toteutukset. (Opetusryhmä 1: opetus toteutetaan yhdessä kurssin SA1Cb-kurssin kanssa) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. SA1Bb/Cb KIRJALLINEN LIIKEVIESTINTÄ (opetusmoniste), Ruska, Hanna 2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opettaja

Alexandra Virtanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että opintojakso SA1Ba Deutsch im Unternehmen II on suoritettuna