Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op

KKVE0002, Venäjän kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**HUOM!** Kurssille osallistuminen edellyttää että VE0a Venäjän alkeiskurssi I on suoritettu. **Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan yksinkertaisia matkustamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä dialogeja. Liikeverbien, "olla" verbin preteritin, futuurin, yksikön genetiivin käyttöä. Opetellaan lukusanat 1-100. Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee arkielämään liittyviä kielellisiä perusasioita, jotka liittyvät esimerkiksi kaupankäyntiin, vapaa-ajan viettoon ja matkustamiseen (kielitaito, itsestä kertominen, viestit venäjäksi, matkustaminen, vapaa-aika ja harrastukset). Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tavallisissa arkipäiväisissä tilanteissa ja ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja dialogeja.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, sanakokeet, harjoitustyö(t), suullinen ja kirjallinen tentti.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, itsenäinen työskentely 60 t. **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKVE0002/4755), valitse kohta Toteutukset (Opetusryhmä 1). Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. ALESTALO, MARJATTA, Kafe Piter 1 venäjää taitotasolle 1: Finn Lectura 2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Opettaja

Valentina Lehtonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

VE0a Venäjän alkeiskurssi I tai vastaavat opinnot