Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

VE1b Liikekielen perusteet II 2 op

KKVE1020, Venäjän kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

**Huom!** Koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan esittelytilanteita, harjoitellaan sää- ja messusanastoa, kirjoittamaan onnitteluviestejä, kutsuja ja tutustutaan matkustamiseen Venäjällä. matkustamaan junassa ja käymään passin- sekä tullintarkastukset. Kurssilla perehdytään liike-elämään. Kurssin aihepiirejä ovat mm. messutilanteet, kutsu, virkamatka, junassa matkustaminen. Venäjän kielen rakenteista opiskellaan mm: sijamuodot, liikeverbit, päiväys, verbit. Eurooppalainen viitekehys: A2,

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on laajentanut liike-elämässä tarvittavia kieli- ja viestintätaitoja. Hän on kehittänyt suullista kielitaitoaan (ääntäminen ja intonaatio) ja kuullun ymmärtämisen taitoja. Opiskelija on kasvattanut sanavarastoaan ja venäläisen liike-elämän ja kulttuurin tuntemusta.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, sanakokeet, harjoitustyö(t), essee, portfolio, suullinen tentti ja kirjalliset tentit.

Opetus

Ryhmäopetus 24 t, itsenäinen työskentely 57 t. Opetuskielet: suomi ja venäjä **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [Turun yliopiston opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKVE1020/19922?period=2020-2022). Valitse kohta Toteutukset (Opetusryhmä 1). Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. Kielten ja viestinnän etäopetukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään mikrofonilla ja kameralla varustettu laite. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tenttitapa ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallisuus

1. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008 2. Opintomoniste, Valentina Lehtonen

Opettaja

Valentina Lehtonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.