Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tekoälyakatemia: Tekoälyn menetelmät 3 op

TKO_2115, Tietojenkäsittelytieteet, Teknillinen tiedekunta

Tekoälyn menetelmät -opintojakso sisältyy Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen syksyllä 2019 ja haluat täydentää opintokokonaisuuttasi, ilmoittauduthan jaksolle erikseen mukaan. **Huom!** Opintojakso on sisällöiltään vastaava kuin aiempi opintojakso TKO_3128 Tekoälyn perusmenetelmät. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti. Opiskelijalla on oltava suoritettuna opintojakso Johdatus tekoälyyn, TKO_2114 Tekoälyn perusteet tai vastaavat tiedot. Kurssin voi suorittaa täysin etänä tenttiä lukuunottamatta, joka suoritetaan sähköisen tentin tiloissa (ks. lisää kohdasta vaadittavat opintosuoritukset)

Sisältö

Kurssi koostuu seuraavista osakokonaisuuksista. Agenttiajattelu. Ongelmanratkaisu ja haku. Sokeat hakumenetelmät. Tietoiset hakumenetelmät. Pelit. Koneoppimisen perusteet. Perseptronista hermoverkkoihin. Probabilistiset mallit. Lisäksi tutustutaan Python-ohjelmointikielen käyttöön tekoälymenetelmien ohjelmoinnissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää niin perinteisiin hakumenetelmiin kuin koneoppimiseenkin perustuvia tekoälyjärjestelmiä. Nämä valmiudet ovat tarpeellinen perusta erityisesti data-analytiikan oppiaineen syventäviin opintoihin.

Opintosuoritukset

Tentti, jonka lisäksi vapaaehtoisia harjoitustöitä. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssilla.

Opetus

Verkkoluennot 8x2h. Luennot nauhoitetaan. Opetus järjestetään ajalla 8.3.-2.5.2021. Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_2115/21287), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Hyväksytty tentti

Opettaja

Mika Murtojärvi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana. [Katso Defa-hanke (Digital Education For All)](https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all)

Edeltävät opinnot

TKO_2114 Tekoälyn perusteet, TKO_2103 Johdatus tekoälyyn tai vastaavat tiedot(esim. kirjallinen todistus, että on suorittanut Helsingin Yliopiston verkkokurssin Elements of AI)