Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op

KTL_3073, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opinnot alkavat suunnittelijan pitämällä aloitusohjauksella Turun yliopistossa torstaina 7.1.2021 klo 17.00-19.00 verkko-oppimisympäristössä (Zoom). Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Jos vielä harkitset opintojen aloittamista ja haluat osallistua verkossa, ota yhteyttä opintosihteeriin ja pyydä linkki osallistumiseen, mirja.ylikorpi@utu.fi [Ohjeet osallistumiseen verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakso kuuluu kasvatustieteen perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona. Jos haluat jatkaa koko opintokokonaisuuden suorittamiseen, yksittäisen jakson maksu vähennetään perusopintojen opintomaksusta. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintosuoritukset

Moodle-tentti tai sähköinen tentti.

Opetus

Verkkoluentotallenteet 9 t, verkkotyöskentely, itsenäinen opiskelu. Verkko-opinnot 6.1.-10.2.2021 Moodle-tentti ke 10.2.2021 klo 17.00-21.00. Muut Moodle-tentit: 12.5.2021, 15.9.2021 ja joulukuussa 2021, sähköinen tentti [Exam-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) 1.6.-31.8.2021 Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen, erikoistutkija Juhani Tähtinen ja yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.