Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Henkilöstöjohtaminen 5 op

PYJO0015, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson kuluessa opiskelija perehtyy henkilöstöjohtamiseen, sen osa-alueisiin ja merkitykseen. Opintojaksolla käsitellään henkilöstöjohtamisen roolia organisaatiossa, työmotivaatiota, henkilöstön kehittämisen keinoja, palkitsemista, sitoutumista, rekrytointia ja organisaation oppimista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaatiossa. Hän tietää henkilöstöjohtamiseen liittyvät perusilmiöt kuten osaamisen kehittäminen, perehdytys ja palkitseminen sekä niiden merkityksen orgnaisaation kannalta. Lisäksi opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen keinoja organisaation toimintojen kehittämiseksi.

Opintosuoritukset

Verkkotehtävät ja tentti

Opetus

Verkkokurssi Kurssi järjestetään helmi-toukokuussa 2021. Kurssin tarkempi alkamisajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

0-5

Kaikki harjoitustyöt ja tentti tulee olla hyväksytty ennen arvosanan saamista.

Kirjallisuus

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita. (4. tai uudempi painos) Bailey, C. 2018. Strategic human resource management. Oxford university press. Tenttiin tulevat luvut tarkennetaan kurssin alussa.

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Peräpohjolan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.