Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Siirtolaisuus 5 op

XSTL1005, Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Siirtolaisuus-opintojakso kuuluu monikulttuurisuusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille. Jos haluat jatkaa koko opintokokonaisuuden suorittamiseen, yksittäisen jakson maksu vähennetään perusopintojen opintomaksusta. Perusopinnot alkavat alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2021.

Sisältö

1. Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat 2. Muuttoliike paikallisena ja globaalina väestöilmiönä 3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 4. Maahanmuuton ja pakolaisuuden historia 5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Osaamistavoitteet

Osaamisjakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä. Kurssin käytyään opiskelija: * hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet * pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa * pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa * omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Opintosuoritukset

Kotitentti Moodlessa, jossa tentitään samalla kertaa verkkomateriaali ja kirjallisuus ohjeiden muka.an

Opetus

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Moodlessa 11.1.- 12.2.2021. Itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus

Lyytinen, Eveliina (toim.): Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, osat 1 (ss. 39 - 116) ja osa 3 (ss. 209 - 278) (2019). Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat (2013). Tanner, Arno & Söderling, Ismo (toim.): Venäjänkieliset Suomessa. Huomisen suomalaiset(2016). Artikkeli: Theories of International Migration: A Review and Appraisal by Douglas S. Massey et.al. (2011).

Opettaja

Ismo Söderling ja Jouni Korkiasaari

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.