Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Eurooppaoikeus 6 op

ONOM1040, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Alkio-opisto](https://www.alkio.fi/) ja ovat lähiopetusta. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Luennot pidetään englanniksi.

Sisältö

* Euroopan integraation historia * EU:n toimielimet ja lainsäädäntö * Välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu * Perusoikeudet * Ennakkoratkaisupyynnöt * Suorat kanteet * Tavaroiden vapaa liikkuvuus * Henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin (EU) ja sen oikeuden kehityksestä, rakenteesta, instituutioista, oikeuslähteistä ja niiden ominaispiirteistä, sekä EU-oikeuden ja jäsenvaltioiden oikeuden suhteesta. Opiskelija hahmottaa perus- ja ihmisoikeuksien asemaan EU:ssa liittyvät kysymykset ja ongelmat, EU-tuomioistuimen keskeiset tehtävät, sekä sisämarkkinaoikeuden pääelementit ja muutostendenssit. Opiskelijalla on myös perusvalmiudet EU-oikeuden soveltamiseen sekä sen kriittiseen analyysiin ja arviointiin. Lisäksi opiskelijoiden kirjallinen oikeudellinen argumentaatiotaito sekä kyky käsitellä ja ilmaista oikeudellista tietoa englannin kielellä kehittyy. Opiskelija on harjoitellut oikeustapausanalyysin kirjoittamista.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (luentosalitentti) englanniksi tai suomeksi. Vapaaehtoiset harjoitustehtävät: Luentojen yhteydessä järjestetään myös vapaaehtoisia englanninkielisiä harjoitustehtäviä, jotka voivat tuottaa lisäpisteitä tenttiin. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka. Tentit: 22.2.2021 29.3.2021 21.6.2021

Opetus

Luennot (24 t) pe-la 15.-16.1.2021 pe-la 22.-23.1.2021 ma 1.2.2021 Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat asioiden oppimista ja ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole Moodle-oppimisympäristössä. Ks. [Moodleohjeet](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) opiskelusivulta.

Arviointi

0-5

Arvosana määrittyy tentin perusteella (tentissä max. pisteet 40). Luentojen yhteydessä järjestetään myös vapaaehtoisia englanninkielisiä harjoitustehtäviä, jotka voivat tuottaa lisäpisteitä tenttiin. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot [Moodle:ssa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: soveltuvat osat seuraavien teoksien uusimmista painoksista: A Rosas and L Armati, EU Constitutional Law: An Introduction (Hart Publishing), (ISBN-numero: 9781509909155); TAI C Barnard and S Peers (eds), European Union Law (Oxford University Press), (ISBN-numero: 9780198789130) (alustava tieto sivut 1-175, 227-308, 339-407, 477-508, 573-597, and 815-836. JA S Weatherill, Cases and Materials on EU Law (Oxford University Press), (ISBN-numero: 9780198748809, alustava tieto sivut 3-45, 54-79, 84-85, 96-104, 115-206, 283-382, 417-446, 559-581, and 590-621.

Opettaja

OTT Olli Wikberg

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Opinnot maksetaan oppilaitoksen maksun yhteydessä.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä.