Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op

AIKK0012, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso sisältyy aikuiskasvatustieteen perusopintoihin ja sen voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona.

Sisältö

- aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset - aikuiset oppijoina - asiantuntijuus ja sen kehittyminen - ammatillinen kasvu ja identiteetti - aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet, tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa sekä osaa tarkastella aikuisen oppimisen, opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti

Opintosuoritukset

Moodletentti, osallistuminen verkko-opetukseen TAI Moodletentti. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: A-VAIHTOEHTO: Moodletentissä tentitään artikkelit ja toinen kirja suoritetaan osallistumalla verkko-opetukseen. B-VAIHTOEHTO: Moodletentissä tentitään molemmat opintojakson kirjat.

Opetus

Luento-opetus 6 t, verkko-opetus 6 t (tuutori) Verkko-opinnot 4.1.-10.2.2021. Luennot verkko-oppimisympäristössä ja luentotallenteina: viikko 1, verkkoluento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula to 14.1.2021 klo 17.30-20.00 luento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula viikot 3-5 verkkotyöskentely Moodletentti ke 10.2.2021 klo 17.00-12.2.2021 klo 17.00 (muut moodletentit: 14.-16.10.2020, 14.-16.4.2021, 9.-11.6.2021, 18.-20.8.2021 ja 13.-15.10.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.(luvut 1-12) 2. Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. (Luvut 1-7) 3. Artikkeleita

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.