Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Geoinformatiikan perusteet 5 op

MAAN6080, Maantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu [maantieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31353) ja sen voi opiskella yksittäisenä verkkokurssina.

Sisältö

Opintojakso jakautuu seuraaviin toisiinsa liittyviin teemoihin: - Paikkatietoalan sovellukset yhteiskunnassa - Paikkatietoaineistot Suomessa - Kartanteon ja kartografian kehitys - Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät - Kenttämittaus ja kaukokartoitus - Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot - Paikannustekniikat ja -sovellukset - Paikkatietoanalyysit ja paikkatiedon tulkinta - Kartografinen viestintä ja paikkatiedon visualisointi - Internetkartat ja karttapalvelut Opintojaksolla käytetään pääasiassa avoimia paikkatieto-ohjelmistoja (QGIS), paikkatietoaineistoja ja karttapalveluita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - kuvata keskeisimpiä paikkatiedon sovelluksia yhteiskunnassa ja maantieteessä - selittää, mitä paikkatieto on ja käyttää geoinformatiikan peruskäsitteitä - etsiä paikkatietoa itsenäisesti keskeisimmistä lähteistä - tarkastella aineistoa paikkatieto-ohjelmistolla (erityisesti QGIS) sekä selainpohjaisilla karttapalveluilla - tuottaa itse yksinkertaista paikkatietoa ja muokata aineistoa - analysoida paikkatietoaineistoa geoinformatiikan perusmenetelmien avulla - visualisoida paikkatietoa karttoina noudattaen kartografisen viestinnän perusperiaatteita

Opintosuoritukset

Jaksossa on viisi teemaa, joihin jokaiseen sisältyy käsitetentti (Moodlessa) ja harjoitustyö. Harjoitustyö 3:een sisältyy lisäksi vertaisarviointi, joka tehdään jaksolla annettavassa aikataulussa.

Opetus

Verkko-opiskelu 4.1. - 14.3.2021 Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit jaetaan Moodlessa.

Opettaja

FM Ilkka Kaate

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.