Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op

KTL_3073, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakso kuuluu aikuiskasvatustieteen perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona. Jos haluat jatkaa koko opintokokonaisuuden suorittamiseen, yksittäisen jakson maksu vähennetään perusopintojen opintomaksusta. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintosuoritukset

Kirjallinen yksilö- ja ryhmätentti tai Moodle-tentti tai sähköinen tentti.

Opetus

Verkkoluentotallenteet (9 t) Moodlessa Verkko-opinnot kevät 2021 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus opintojen alussa. Moodletentti 10.2.2021 klo 17.00-21.00 (muut Moodle-tentit 12.5. ja 15.9.2021, sähköinen tentti 1.6.-31.8.2021) Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen, erikoistutkija Juhani Tähtinen ja yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.