Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op

MAAN6260, Maantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu [maantieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31353) ja sen voi opiskella yksittäisenä verkkokurssina.

Sisältö

Poliittisen maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen kehitys, historia, keskeisimmät käsitteet, tutkimusteemat ja suuntaukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja selittää: - yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen historiaa ja kehitystä; - yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen keskeisimpiä teorioita, suuntauksia, käsitteitä ja tutkimusteemoja.

Opintosuoritukset

Lukupiirityöskentely ja kirjallinen lukupiiriraportti

Opetus

Verkko-opiskelu 15.3. - 18.4.2021 Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Jones, Martin, Rhys Jones, Michael Woods, Mark Whitehead, Deborah Dixon & Matthew Hannah (2014, e-kirjana ilmestynyt 2015). An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics. 2. painos. 277 s. Routledge. (Huom! Varmista, että luet kirjan toista, laajempaa painosta). 2. Massey, Doreen (1994, tai 2008). Samanaikainen tila. Luvut: "Globaali paikan tuntu" sekä "Politiikka ja tila-aika" (sivut 17 - 64). Tampere: Vastapaino.

Opettaja

FT Johanna Yliskylä-Peuralahti

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.