Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op

XSTL9022, Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ -opintojakso kuuluu monikulttuurisuusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille. Jos haluat jatkaa koko opintokokonaisuuden suorittamiseen, yksittäisen jakson maksu vähennetään perusopintojen opintomaksusta. Perusopinnot alkavat alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2021.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat kotouttaminen ja kotoutuminen käsitteinä, kotouttamispolitiikka ja kotoutumisen seuranta, kotoutuminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena sekä ammatilliset valmiudet ja käytännöt sekä kehittäminen kotouttamistyössä. Teemoja tarkastellaan maahanmuuton, monikulttuurisuuden, integraation ja akkulturaation näkökulmien valossa sekä ammatillisessa toiminnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta ja kotouttamistyön käytännöistä. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelijalla on maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä tarvittavat ammatilliset perusvalmiudet.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luennoille (10 h), joista osa on verkossa. Perehtyminen Moodle-verkkoalustalla oleviin kurssimateriaaleihin, verkossa toteutettavat yksilö- ja ryhmätehtävät sekä kirjallisuustentti.

Opetus

19.3.-31.5.2021

Kirjallisuus

Martiniello, Marco & Rath, Jan (toim).: An Introduction to Immigrant corporation Studies (2014). **ja toinen seuraavista:** Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (2018). Peltola, Marja: Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema (2014).

Opettaja

Tuire Niinimäki-Silva, tuutori Annastiina Mäkilä

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.