Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Rikosoikeus 8 op

ONOM1011, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot ovat verkko-opetusta. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tenttien korottamista koskevat säännöt ovat 1.8.2020 alkaen muuttuneet siten, että hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa, kunnes saman opintojakson opetusperiodi seuraavana lukuvuonna alkaa. Jos hyväksytty suoritus on ajalta ennen 1.8.2020, sitä voi kuitenkin korottaa 31.12.2020 asti. Sellainen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija, joka on jo suorittanut saman opintojakson hyväksytysti osana tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opetusta, ei voi korottaa tätä opintosuoritusta avoimessa yliopistossa enää 1.1.2021 alkaen.

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat - Rikosvastuun yleiset edellytykset - Keskeiset rikostyypit - Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata - Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet - Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia - Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Opintosuoritukset

Tentti on Moodlen kautta tehtävä kotitentti. Tentin onnistunut suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja huolellista oppimateriaaliin perehtymistä. Tenttivastaus on laadittava itsenäisesti. Tentissä mitataan kunkin opiskelijan henkilökohtaista osaamista. Vastauksen laatimisessa on kuitenkin sallittua ja suositeltavaa hyödyntää perusteiden oppimateriaalissa mainittua lähdeaineistoa sekä muutakin rikosoikeudellista aineistoa. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Opetusperiodin aikana on lisäksi mahdollista tehdä ryhmätyönä vapaaehtoinen harjoitustehtävä. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään viisi lisäpistettä tenttiin. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka. Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). [Moodletentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Tentit: 12.4.2021, 28.6.2021 ja 30.8.2021 klo 16:00 - 22:00 (6 t)

Opetus

Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä tehdään ryhmässä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä). [Moodle-tentit](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) (luennot ja kirjallisuus) Verkko-opetusta 20 tuntia (20 x 45 min), luennot alkavat klo 17.00, lauantaina klo 10.00. Luentoja ei tallenneta (paitsi 17.3.) to 4.3.2021 klo 17.00 aloitus 1-2 t ma 8.3.2021 klo 17.00 3 t to 11.3.2021 klo 17.00 3 t la 13.3.2021 klo 10.00 4 t ke 17.3.2021 klo 17.00 3 t (tallenne) to 18.3.2021 klo 17.00 3 t ti 23.3.2021 klo 17.00 3 t

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opinto-oikeuden ajan.

Kirjallisuus

Luennot - Luennoille käsiteltävät teemat ja harjoitustehtävä - Moodlessa ilmoitettava materiaali Keskeinen kirjallisuus (löytyvät E-kirjoina TY:n kirjastosta): - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Hyttinen, Tatu: Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi, 3., uudistettu painos, 2019. (ISBN-numero: 978-952-14-3700-7) - Frände, Dan - Matikkala, Jussi - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Viljanen, Pekka - Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 4., uudistettu painos, 2018. - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3. uudistettu painos, 2016, Vain luku I Rangaistuksen määrääminen, s. 1-217

Opettaja

OTT Tuuli Hong

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

120,00  €

Maksulinkki toimitetaan kahden arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta. Huom! Edeltävät opinnot.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.