Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Rikosoikeus 8 op

ONOM1011, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Etelä-Pohjanmaan opisto](https://epopisto.fi/koulutustarjonta/opintolinjat/?gclid=EAIaIQobChMIk_b9kI-f6gIV1EkYCh2yqAjdEAAYASAAEgLu9fD_BwE) ja Opinnot ovat monimuoto-opetusta. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Tarkemmat opetusajat ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat - Rikosvastuun yleiset edellytykset - Keskeiset rikostyypit - Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata - Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet - Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia - Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Opintosuoritukset

Tentti on Moodlen kautta tehtävä kotitentti. Tentin onnistunut suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja huolellista oppimateriaaliin perehtymistä. Tenttivastaus on laadittava itsenäisesti. Tentissä mitataan kunkin opiskelijan henkilökohtaista osaamista. Vastauksen laatimisessa on kuitenkin sallittua ja suositeltavaa hyödyntää perusteiden oppimateriaalissa mainittua lähdeaineistoa sekä muutakin rikosoikeudellista aineistoa. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Opetusperiodin aikana on lisäksi mahdollista tehdä ryhmätyönä vapaaehtoinen harjoitustehtävä. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään viisi lisäpistettä tenttiin. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka. Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). [Moodletentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Tentit klo 9:00 - 15:00 pe 29.1.2021 pe 26.2.2021 pe 26.3.2021

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia ti 5.1.2021 (2t/etä) Huom! pe 8.1. luennot pidetään etänä to 14.1 klo 8.15-10 (2h) ja ti 26.1 klo 8.15-10.45 (3h) pe 15.1.2021 (5t lähi alkaen klo 8.15) to 21.1.2021 (2t/etä) pe 22.1.2021 (4t lähi alkaen klo 8.15) ma 25.1.2021 (2t lähi alkaen klo 8.15) Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä tehdään ryhmässä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä). [Moodle-tentit](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) (luennot ja kirjallisuus)

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opinto-oikeuden ajan.

Kirjallisuus

Luennot - Luennoille käsiteltävät teemat ja harjoitustehtävä - Moodlessa ilmoitettava materiaali Keskeinen kirjallisuus (löytyvät E-kirjoina TY:n kirjastosta): - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Hyttinen, Tatu: Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi, 3., uudistettu painos, 2019. (ISBN-numero: 978-952-14-3700-7) - Frände, Dan - Matikkala, Jussi - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Viljanen, Pekka - Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 4., uudistettu painos, 2018. - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3. uudistettu painos, 2016, Vain luku I Rangaistuksen määrääminen, s. 1-217

Opettaja

OTT Tuuli Hong

Toteuttaja

Etelä-Pohjanmaan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Opinnot maksetaan oppilaitoksen maksun yhteydessä.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.