Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös (iltaopetus) 3 op

LT010011, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

kurssi on täynnä!

Sisältö

Peruskirjaukset, menojen jaksottaminen, tilinpäätöksen laatiminen, yleiset tilinpäätösperiaatteet, arvonlisä- ja elinkeinoverotuksen perusteet, tilinpäätöksen lukeminen sekä lyhyt johdatus rahoituksen opintoihin

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot kirjanpidosta, tilinpäätöksen laatimisesta sekä tilinpäätöksen lukemisesta. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjanpidon peruskäsitteet ja tuntee kirjanpidon ajattelutavan sekä keskeisen sääntelyn ja periaatteet. Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen ja huomioida keskeiset arvonlisä- ja elinkeinoverotukseen liittyvät asiat. Opiskelija tuntee kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden käsitteet ja osaa tulkita niitä tilinpäätöksestä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen (videoina), harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti (Exam-tentti, ks. Opetus-kentän teksti). Arvosana määräytyy vain tentin perusteella.

Opetus

Opetus Moodlessa.Lisäksi harjoitustehtävien tekemistä ja muuta itsenäistä työskentelyä. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin alussa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. IHANTOLA, EEVA-MARI; LEPPÄNEN, PASI: Yrityksen kirjanpito: liiketapahtumista tilinpäätökseen (4. laitos) Gaudeamus, Helsinki (2018) 978-952-495-462-4. Soveltuvin osin 2. MARTIKAINEN, MINNA; VAIHEKOSKI, MIKA: Yritysrahoituksen perusteet. Sanoma Pro; Helsinki (2015). 978-952-63-2985-7. Luvut 1-3. 3. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali 4. Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Matti Niinikoski

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.