Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LRYB Kustannuslaskennan perusteet (iltaopetus) 4 op

LT010012, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakso antaa välineitä ja valmiuksia kustannustehokkuuden ja kannattavuuden kehittämiseen erityyppisissä organisaatioissa. Opetuksen ydinalueita ovat tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät (jako-, lisäys- ja toimintolaskenta), katetuotto- ja täyskatteellinen laskenta, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta sekä budjetoinnin rooli toiminnan suunnittelussa.

Osaamistavoitteet

Kustannuslaskennan perusteiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kustannusten ja kannattavuuden hallinnan peruskysymyksiin sekä antaa yleiskäsitys budjetoinnista. Tarkastelussa on erityisesti tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät ja niiden antama tuki johdon erilaisille päätöksille. Opintojakson suoritettuaan 1. opiskelija hallitsee tuotekohtaisen kustannuslaskennan perusperiaatteet ja laskentatavat, 2. hänellä on kyky soveltaa tuotekustannuslaskennan laskentatapoja erilaisissa operatiivisissa päätöstilanteissa, 3. opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys budjetoinnin roolista yrityksen toiminnan suunnittelussa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja kirjallinen tentti. Kurssin aikana tapahtuvan itsenäisen opiskelun edellyttämä aika ja tenttiin valmistautumiseen kuluva aika yhteensä noin 64 t.

Opetus

**Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Luennot 24 t ja harjoitukset 20 t. Luennot livestream: Ma 11.1. klo 16.30-20.00 Ma 18.1. klo 16.30-20.00 Ma 25.1. klo 16.30-20.00 Ma 1.2. klo 16.30-20.00 Ma 8.2. klo 16.30-20.00 Harjoitukset (etäopetus, Zoom-palvelun välityksellä): ke 20.1. klo 16.30-19.45 ke 27.1. klo 16.30-19.45 ke 3.2. klo 16.30-19.45 ke 10.2. klo 16.30-19.45 ke 17.2. klo 16.30-19.45 **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit järjestetään Moodle-tentteinä 5.3.2021 klo 16.00-20.00, 16.4.2021 klo 16.00-20.00 ja 7.5.2021 klo 16.00-20.00. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. painos tai uudempi). WSOYpro, Helsinki, Marko Järvenpää.../et al. (2013), 978-952-63-2005-2. Luvut 1-5. 2. Management and cost accounting, 7th edition (vaihtoehtoisesti myös 6th ed. vuodelta 2015), Prentice-Hall, Upper Saddle River., Alnoor Bhimani.../et.al./ (2019), ISBN: 978-1-292-23266-9. Luvut 1-5. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali ja kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Vesa Partanen ja Kirsi Nieminen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.