Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

KTY Taloustieteen perusteet 6 op

KT040005, Taloustiede, Turun kauppakorkeakoulu

**HUOM!** Kurssi on tarkoitettu Turun kristillisen opiston Kauppatieteet-linjan opiskelijoille.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja (täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia), tilanteita missä markkinat eivät toimi, sekä julkisen vallan interventioita. Kurssillä käsitellään myös taloustieteellisen tutkimuksen periaatteita ja metodologiaa. Suhdanteet, korkokehitys ja muut makrotaloudelliset ilmiöt ovat yrityksille tärkeitä ympäristötekijöitä. Opintojakso antaa perustietoja, miten bruttokansantuotetta, työttömyyttä ja muita keskeisiä makromuuttujia mitataan, miten talouskasvua ja suhdannevaihteluita selitetään, ja miten näihin vaikutetaan talouspolitiikan keinoin. Talouden ja markkinoiden toiminnan perustiedot kuuluvat yleissivistykseen ja ovat laajalti hyödyllisiä työelämässä. Kurssi muodostuu luennoista ja itsenäisestä työstä. Itsenäinen työ sisältää luentomateriaaliin ja kurssikirjallisuuden omaksumista. Kurssin työmäärä jakautuu siten, että luennot noin 20% ja itsenäinen opiskelu noin 80%.

Osaamistavoitteet

Mikroteorian osuuden tavoitteena on oppia perustiedot kuluttajien ja yritysten päätöksenteosta sekä markkinamekanismin toiminnasta. Suoritettuaan kurssin opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä. Makroteorian osuuden tavoitteena on tarjota perustiedot kokonaistaloudellisista suureista, niiden välisistä riippuvuuksista ja talouspolitiikasta. Suoritettuaan kurssin opiskelija ymmärtää makrotaloudellisen analyysin luonteen ja hallitsee analyysin keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia kokonaistaloudellisia ilmiöitä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu KT040005 KTY Taloustieteen perusteet, 6 op. Kuulustelu järjestetään salitenttinä Turun kristillisellä opistolla.

Opetus

Luento-opetus 24 t. Kurssi alkaa tammikuussa 2021. Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin Opetus järjestetään Turun kristillisellä opistolla **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä Turun kristillisellä opistolla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

The CORE Team. The Economy. ISBN-numero 9780198810247 [https://core-econ.org/the-economy/?lang=en](https://core-econ.org/the-economy/?lang=en) (e-versio on ilmainen) Tentti perustuu kurssikirjallisuuteen ja luentomateriaaliin.

Opettaja

Kirsi Nieminen

Toteuttaja

Turun kristillinen opisto

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.