Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

PSYK3396, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan tenttimällä Exam-tenttipalvelussa 1.3. - 31.8.2021, joka on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opintojaksossa ei ole verkkotenttejä. Tentit voi vastaavana aikana tehdä myös siirtotentteinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Tämä on hyvä varmistaa samalla kun sopii siirtotentin.

Opetus

Psykonet -luennot ovat tallenteina verkossa, ja ne tuotetaan 12.1. - 23.2.2021. Luennot on linkitetty opintojakson omalle [Moodle-alueelle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa).

Kirjallisuus

Haslam, Smillie, & Song (2017) An Introduction to Personality, Individual Differences and Intelligence.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.