Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

PSYK3494, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja tieteellisen ajattelun periaatteita, kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta, sekä psykologisen tutkimuksen etiikkaa ja psykologian menetelmätaitojen merkitystä työelämässä.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon perusvalmiudet tutustumalla tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan tenttimällä kirjallisuus ja luennot yhdessä 1.5. - 31.8.2021. Tentti on sähköisessä Exam -tenttipalvelussa. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opintojaksossa ei ole verkkotenttiä. Tentin voi vastaavana aikana tehdä siirtotenttinä. Siirtotenttipalvelun tarjoavat oppilaitokset perivät siirtotenttimaksun, jonka tenttijä maksaa. Siirtotenttimahdollisuus on hyvä varmistaa ennen kuin ilmoittautuu opintoihin.

Opetus

Psykonet -luennot ovat tallenteina verkossa, ja ne tuotetaan 14.1. - 8.4.2021. Luennot on linkitetty opintojakson omalle [Moodle-alueelle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa).

Arviointi

0-5

Kurssin suorittaminen edellyttää, että tentissä opiskelija saa hyväksytyn arvosanan sekä luentoihin että kirjaan liittyvistä kysymyksistä.

Kirjallisuus

Stanovich: How to Think Straight About Psychology, 10. painos sekä Coolican: Research Methods and Statistics in Psychology, luvut 1- 12.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.