Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Asklepios: Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op

ASKI0014, Asklepios-ohjelma, Humanistinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuuteen 17 op.

Sisältö

Kurssilla taustoitetaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien hyvinvointia ja asemaa terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjinä. Kurssilla pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Lisäksi kurssilla käsitellään kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä monikulttuurisissa kohtaamisissa ja pohditaan, millaisin keinoin yhteisymmärrystä voi edistää.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että terveysjärjestelmät ovat kulttuurisesti rakentuneita ja että henkilön kulttuurisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan, ongelmistaan ja sairaudestaan ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaskohtaamisissa

Opintosuoritukset

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan kurssilla annettujen ohjeiden mukainen oppimispäiväkirja. Avoimen opiskelijat suorittavat jakson 3 op laajuisena.

Opetus

17.02.-30.03.2021 Luento-opetus 8 t, ryhmätyöskentely 2 t, itsenäinen työskentely 71 tuntia (3 op). Lähi- tai verkko-opetus. Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ASKI0014/10689), ks. Toteutukset.

Opettaja

Jenny Paananen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen, anu.laukkanen[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €