Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Asklepios: Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op

ASKI0016, Asklepios-ohjelma, Humanistinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuuteen 17 op.

Sisältö

Kurssilla käsitellään terveyttä digitalisoituvassa ja medioituneessa ympäristössä. Tarkoituksena on tarkastella, miten terveyttä käsitellään mediassa ja miten terveyteen liittyvää tietoa tuotetaan mediassa/mediaan. Lisäksi perehdytään siihen, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita digitalisaatio tuo ihmisen terveydelle ja terveyskäyttäytymiselle. Kurssilla tutustutaan tieteen popularisoimiseen digitaalisten tarinoiden ja blogitekstien kautta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mediakulttuurin, digitalisaation ja terveyden välisiä kytköksiä; miten mediakulttuuri ja digitalisaatio vaikuttavat terveyskäsityksiin ja -käyttäytymiseen sekä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita terveyden medioituminen ja digitalisoituminen pitävät sisällään. Opiskelija osaa lukea terveyteen liittyviä mediatekstejä kriittisesti ja oppii tuottamaan suurelle yleisölle suunnattua, tutkimustietoon perustuvaa materiaalia.

Opintosuoritukset

Luennot, harjoitustyö (digitaalinen tarina tai blogiteksti), palauteseminaari.

Opetus

Tammikuu 2021. Luento-opetus 4 t, ryhmätyöskentely 2 t, itsenäinen työskentely 75 tuntia (3 op). Luennot Zoom-ympäristössä ja verkkoseminaari. Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ASKI0016/20647), ks. Toteutukset.

Arviointi

0-5

Harjoitustyö, osallistuminen palaute/verkkokeskusteluun vähintään minimivaatimusten mukaisesti sekä oppimispäiväkirja, jossa on pohdittu kurssin luentoja ja harjoitustöihin liittyviä keskusteluja suhteessa omaan oppimiseen erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opettaja

Hanna Varjakoski, Anni Pakarinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen, anu.laukkanen[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €