Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Asklepios: Eletty ja koettu hyvinvointi 3 op

ASKI0017, Asklepios-ohjelma, Humanistinen tiedekunta

Peruttu. Opintojakso kuuluu Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuuteen 17 op.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään ja sovelletaan Asklepios-kokonaisuudessa opittuja näkökulmia ja taitoja sekä tutustutaan etnografiaan niin teoriassa kuin käytännössä. Opintojaksolla harjoitellaan myös oman näkökulman paikantumista monitieteiseen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen kenttään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa soveltaa Asklepios-kokonaisuudessa oppimiaan näkökulmia ja taitoja omakohtaisessa tiedonmuodotuksessa - tuntee terveyttä koskevan etnografisen tutkimuksen perusteet -ymmärtää oman roolinsa terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon tuottajana

Opintosuoritukset

Kurssilla arvioidaan ryhmätyönä tehty raportti kenttätyöstä sekä muu osallistumisaktiivisuus kurssilla. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssin aluksi.

Opetus

Maaliskuu 2021. Luennot (4 t) ja seminaari (3 t), kenttätyöharjoitus ryhmässä ja siitä raportoiminen eri menetelmin sekä kirjallisuuteen perehtyminen. Kurssi opetetaan näillä näkymin hybridiopetuksena (lähi- ja etäopetuksen yhdistelmä). Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ASKI0017/20648), ks. Toteutukset.

Opettaja

Minna Opas

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen, anu.laukkanen[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Asklepios-kokonaisuuden muut kurssit.