Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka, aineopinnot (jatkavat opiskelijat) 6 op

HOIT0304, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojaksolle voi ilmoittautua vain aineopintoja jatkava opiskelija.

Opintosuoritukset

Opintojaksoon kuuluu luento-opetusta sekä verkkotyöskentely. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kirjallinen kuulustelu.

Opetus

Kevät 2021. Alkaa viikolla 9

Arviointi

0-5

Arvioinnin muodostaa hyväksytty verkkotyöskentely sekä kirjallisen kuulustelun arvosana.

Kirjallisuus

Oppimateriaali: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje --> Gray JR, Grove SK & Sutherland S. 2017. Burns and Grove's The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 8th edition. Elsevier, s. 76 - 480, 493 - 544. Holloway I & Wheeler S. 2009. Qualitative Research in Nursing and Health Care. 3rd edition. Wiley-Blackwell. Täydentävä kirjallisuus: Parahoo K. 2006. Nursing Research: Principles, Process and Issues. 2nd edition. Palgarve MacMillan. Uhari M & Nieminen P. 2012. Epidemiologia & biostatistiikka. 2. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. (tilastollisten analyysimenetelmien osuus).

  • Kevät 2021
  • Monimuoto-opinnot
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.