Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Inledning till juridisk svenska 2 op

KIRU2662, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa

Sisältö

Juridiikkaan johdattelevia tekstin ja kuullun ymmärtämistehtäviä, suullisia tehtäviä ja kirjoittamistehtäviä. Ruotsin kielen rakenteiden syventäminen juridisten tekstien avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija - oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin lähteisiin ja apuvälineisiin - käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti - ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta - pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskuste-lemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä - hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä Kielitaitotaso B1

Opintosuoritukset

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (75%).

Opetus

13.4.-20.5.2021 Tarkemmat opetusajat ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät [Tampereen kesäyliopiston sivulta](https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/7560/inledning-till-juridisk-svenska-2-op/)

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Opettaja

FM Karita Katto

Toteuttaja

Tampereen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 95.00 €)

Avoimen yliopiston maksu maksetaan verkkopankissa kolmen vuorokauden sisällä siitä, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Lisäksi oppilaitoksen oma maksu.